Please choose your preferred language

English Afrikaans

VARFÖR
EKOLOGISKT?

Return to the wild

Esse has been certified organic since 2005. We don’t like synthetic chemicals and organic farming is better for the planet.

Vi har under det senaste seklet sett hur olika syntetiska kemikalier har påverkat den värld som vi lever i.

Vi vet numera att komplexa ekosystem inte alltid reagerar såsom vi först trodde när de blir utsatta för kemiska behandlingar. När vi t.ex. började att spreja DDT för att döda skadedjur, så såg det till en början ut att fungera… Men sedan dök det upp andra konsekvenser. Nu flera decennier efter det att man förbjöd användandet av DDT så hittar man fortfarande rester av detta ämne i 99% av blodprover hos samtliga amerikaner. Flickor som utsattes för DDT innan puberteten löper 5 gånger högre risk att utveckla bröstcancer när de har blivit vuxna. Så även om de kortsiktiga resultaten uppnåddes, så blir de långsiktiga konsekvenserna i många fall förödande.

Vi tror att något liknande håller på att hända inom konventionell hudvård. Syntetiska kemikalier appliceras på huden för kortsiktiga resultat utan att vi tar hänsyn till de långvariga konsekvenserna.

Esse försöker hålla sig så nära naturen som möjligt och kraven från Ecocert hjälper till att säkerställa just detta. Ecocert tillåter inte syntetiska kemikalier, genetiska modifikationer eller ingredienser som påverkar våra hormoner.

Vi upplever inte att dessa krav har påverkat vår förmåga att leverera kort- och långsiktiga anti-ageing resultat. Vi kan dessutom uppnå dessa resultat på ett hållbart sätt.

SLUTA ATT FÖRORENA DET

​Ekologiska jordbruk använder sig inte av syntetiska gifter, växtskyddsmedel eller gödsel. Detta innebär att vattnet och jorden inte förorenas. Det innebär även att du inte får i dig syntetiska kemikalier via de produkter som du väljer att använda.

I korthet kan man säga att ekologiska jordbruk är mer långsiktigt hållbara och gör mindre skada på vår planet. Det är inte perfekt, men det är bättre än mycket annat.

En människas hud har ofta en större mikrobiell mångfald än den som finns i våra tarmar. Forskare betraktar nu huden som ett ekosystem. Våra hudceller och hudens mikrober lever i symbios och detta bidrar till en optimal hudhälsa.

De långsiktiga effekterna av syntetiska kemikalier på huden är ännu okända, men det känns ytterst osannolikt att dessa kommer att ha en positiv påverkan på huden. Vi har därför valt att ekologiskt certifiera samtliga våra produkter och aldrig använda ingredienser som kommer från ett icke naturligt ursprung.

2015 kunde man för första gången ta fram en molekylär 3D-karta över människans hud. Försökspersonerna i denna studie ombads att inte använda några som helst rengöringsprodukter eller andra hudvårdsprodukter under försöksperioden. Detta för att inte ”smitta ner” resultatet. Man antog att majoriteten av hudens kemi skulle bestå av mikrobiellt ursprung och resterande av mänskligt ursprung. Man antog även att det skulle finnas rester av kemikalier.

Resultatet blev inte riktigt det som man hade förväntat sig…

bacteria scan

Visserligen så var andelen mikrobiella celler dubbelt så många som andelen mänskliga cellerna… Det som dock var överraskande var att hela 8% av resultatet bestod av rester från hudvårdsprodukter.

VARFÖR EKOLOGISKT?

Return to the wild Esse har varit ekologiskt certifierat sedan 2005.
Vi ogillar syntetiska ingredienser och anser att ekologiska odlingar är bättre för vår planet.

DIN HUD ÄR ETT EKOSYSTEM… SLUTA ATT FÖRORENA DET

Vi har under det senaste seklet sett hur olika syntetiska kemikalier har påverkat den värld som vi lever i.

Vi vet numera att komplexa ekosystem inte alltid reagerar såsom vi först trodde när de blir utsatta för kemiska behandlingar. När vi t.ex. började att spreja DDT för att döda skadedjur, så såg det till en början ut att fungera… Men sedan dök det upp andra konsekvenser. Nu flera decennier efter det att man förbjöd användandet av DDT så hittar man fortfarande rester av detta ämne i 99% av blodprover hos samtliga amerikaner. Flickor som utsattes för DDT innan puberteten löper 5 gånger högre risk att utveckla bröstcancer när de har blivit vuxna. Så även om de kortsiktiga resultaten uppnåddes, så blir de långsiktiga konsekvenserna i många fall förödande.

Vi tror att något liknande håller på att hända inom konventionell hudvård. Syntetiska kemikalier appliceras på huden för kortsiktiga resultat utan att vi tar hänsyn till de långvariga konsekvenserna.

Esse försöker hålla sig så nära naturen som möjligt och kraven från Ecocert hjälper till att säkerställa just detta. Ecocert tillåter inte syntetiska kemikalier, genetiska modifikationer eller ingredienser som påverkar våra hormoner.

Vi upplever inte att dessa krav har påverkat vår förmåga att leverera kort- och långsiktiga anti-ageing resultat. Vi kan dessutom uppnå dessa resultat på ett hållbart sätt.

Ekologiska jordbruk använder sig inte av syntetiska gifter, växtskyddsmedel eller gödsel. Detta innebär att vattnet och jorden inte förorenas. Det innebär även att du inte får i dig syntetiska kemikalier via de produkter som du väljer att använda.

I korthet kan man säga att ekologiska jordbruk är mer långsiktigt hållbara och gör mindre skada på vår planet. Det är inte perfekt, men det är bättre än mycket annat.

En människas hud har ofta en större mikrobiell mångfald än den som finns i våra tarmar. Forskare betraktar nu huden som ett ekosystem. Våra hudceller och hudens mikrober lever i symbios och detta bidrar till en optimal hudhälsa.

DIN HUD ÄR ETT EKOSYSTEM… SLUTA ATT FÖRORENA DET

bacteria scan

In 2015, a 3D molecular map of human skin chemistry was made for the first time. The subjects were asked to stop using all personal care products for three days to avoid contamination of the results. The prediction was that the majority of the skin chemistry would be from microbial origin and that the rest would be of human origin, with environmental chemicals making up a small but measurable portion.

The results didn’t follow that pattern.

Products of microbial cells did indeed contribute twice what human cells did to the chemistry on skin. The surprise finding was that residues from personal care products contributed 8% of the measured chemistry.

De långsiktiga effekterna av syntetiska kemikalier på huden är ännu okända, men det känns ytterst osannolikt att dessa kommer att ha en positiv påverkan på huden. Vi har därför valt att ekologiskt certifiera samtliga våra produkter och aldrig använda ingredienser som kommer från ett icke naturligt ursprung.